הדפסה על קאפה

הדפסה על קאפה תמונה/הגדלה
על משטח חלק וקשיח לכל מטרה!